Två personer tar en paus och samtalar på en bänk
Foto: pixabay.com

Ledig tjänst: Diakon eller diakoniassistent

Sunnersbergs församling söker en diakon eller diakoniassistent, 100 %
 
Tro måste omsättas i handling och det är varje människas och varje församlings uppdrag att värna om medmänniskan och skapelsen. Det innebär att arbeta för det goda och kärleksfulla i världen och delta i kampen mot det som förstör och bryter ner. Grunden är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.
Församlingens diakonala arbete handlar till stor del om att skapa mötesplatser och sammanhang där vi blir sedda, får bry oss om, ta ansvar, utmanas, växa och utvecklas. 
Några har uppdraget att leda detta arbete i församlingen, men att ”utöva diakoni” som en aspekt av församlingens grundläggande uppgift, är allas uppgift.
 
Församlingen söker dig som:
- vill vara med och utveckla församlingens diakonala arbete
- vill dela tro och liv med vuxna
- vill vara med och utveckla församlingens ideella arbete
- trivs bra med att arbeta både självständigt och i grupp
 
Diakoni-arbetslaget
Du kommer att ingå i en diakonigrupp som har en samordnande funktion för församlingens diakonala arbete.
 
Mer om tjänstens innehåll
Tjänsten har inriktning mot vuxna och äldre. Det finns öppenhet och utrymme för nya former och vägar inom församlingens diakonala arbete.
För tjänsten krävs B-körkort och tillgång till egen bil. Självklart är du medlem i Svenska kyrkan och delar kyrkans tro och värderingar.
 
Om Sunnersbergs församling
Församlingen ligger i Lidköpings kommun och har drygt 7 400 invånare där 68 % tillhör Svenska kyrkan.
Det geografiska området omfattar både landsbygd och tätort med villor och nybyggnation.
I församlingsinstruktionen finns tre utvecklingsområden: idealitet, internationellt engagemang samt hållbarhet: klimat och miljö. Hela instruktionen hittar du på församlingens webbplats.
Arbetslaget består av knappt 30 personer.
Mötesplatser finns huvudsakligen på tre platser: Otterstads församlingshem, Kyrkans gård-Lockörn (kyrka, samlingslokaler, förskola samt expedition) och Sunnersbergs kyrkskola (församlingshem).
        
Tillträde kan ske snarast eller efter överenskommelse

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta kyrkoherde Monica Göransson, 
0708-58 70 08 eller monica.goransson@svenskakyrkan.se

Facklig företrädare:

SSR: Josefine Johansson, 0708-27 44 22
KyrkA: Anna-Lisa Saar, 070-515 00 22
Vision: Anders Blom, 0511-262 30

Välkommen att mejla din ansökan med personbeskrivning, meritförteckning och löneanspråk senast fredag 10 november 2023 till Monica Göransson, se kontaktuppgifter ovan.