Foto: Kerstin Larsson

Sommarjobb på kyrkogården

Vill du vikariera som vaktmästare på kyrkogården sommaren 2023?

Församlingen söker vikarier för kyrkvaktmästare som är semesterlediga (juni, juli, augusti). Vi söker dig som är minst 16 år och intresserad av ett omväxlande arbete.
Som kyrkvaktmästare är din huvudsakliga arbetsuppgift skötsel av grönytor och grusgångar; ex gräsklippning, trimmning, bevattning, krattning.  
Tjänstgöring på lördagar och söndagar kan förekomma, exempelvis vid gudstjänster, dop och vigslar. Då ansvarar du för att öppna och stänga, göra iordning i kyrkan för gudstjänst och sköta ljud, ljus och klockringning. 

Vi söker dig
- som gärna har erfarenhet av liknande arbete
- är serviceinriktad med god social kompetens
- har lätt att samarbeta med andra
- är flexibel och har lätt för att ta egna initiativ
- är medlem i Svenska kyrkan och delar kyrkans  värderingar

Om du har frågor om tjänsten kan du vända dig till kyrkoherde Monica Göransson,  0708 58 70 08 eller e-post: monica.goransson@svenskakyrkan.se
Din ansökan vill vi ha senast onsdag 1 mars via epost till kyrkoherden, se kontaktuppgifter ovan.
Märk ditt epostmeddelande med ”Sommarjobb på kyrkogården 2023”.