Foto: Kerstin Larsson

Kristi himmelsfärds dag

Temat är "Herre över allting". Här finns information om kollekten och en film med en andakt ledd av Monica Göransson.

Välkommen till Otta 08.00 på Senäte kyrkplats!
På vägen mot Läckö ligger kyrkplatsen på höger sida strax före avfarten mot Nore/S:ta Marie kapell. Parkera vid infotavlan. 
Ta gärna med något att sitta på.

Välkommen också till friluftsgudstjänst i Strö 14.00 samma dag.
Gudstjänsten firas intill kyrkan. Vid regn firas den inne i kyrkan.
Ta gärna med något att sitta på. 

Kollekten denna dag går till Svenska Kyrkans Unga och Salt - barn och unga i EFS.
”Vi vill vara växtplatser och skapa utrymme där barn och unga ges möjlighet att växa, utmanas och umgås med varandra och med Gud. På söndagsskolan, i gudstjänsten, i lek och på läger vill vi visa på Guds nåd och låta dem upptäcka vad den innebär för deras liv. I barnrummet, ungdomslokalen och runt lägerelden finns gemenskapen, allvaret och tramset, längtan efter mål och mening, i en stökig värld. Många unga idag kämpar med psykisk ohälsa och ångest över världen och framtiden. I denna osäkra värld vill vi vara gemenskaper där barn och unga kan få dela tro och liv och tillsammans vila i Guds nåd”, skriver man i kollektvädjan. 

Du kan swisha på nummer 123 601 33 79. Tack för din gåva!