Foto: pixabay.com

Kristi förklarings dag

Temat är "Jesus förhärligad". Här finns en andakt med Christine Sörner och församlingens Sommarkyrkoteam. Här kan du också läsa mer om Svenska kyrkan i Utlandet dit denna söndags kollekt går.