Välkommen som konfirmand!

Du är inte ensam om att fundera över livet. Därför är du välkommen att bli konfirmand!

Hösten 2022 erbjuds i Sunnersbergs församling: musikgrupp, ”onsdagsgrupp” och sommargrupp.
Men det finns ytterligare sex grupper att välja mellan. 
Inbjudan med folder har skickats med brev på posten. 
Samma information finns också på webbsajten www.konfirmera.nu

Här är gupperna som är knutna till Sunnersbergs församling:

VIP-KONFA
I Guds ögon är vi ”Very Important Person”. Den här gruppen vänder sig till ungdomar i träningsskola och grundsärskola och är anpassad efter deltagarnas intresse och förutsättningar. Har man behov av ledsagare kan den följa med.
Kontakt: Anita Olausson, diakoniassistent, 070-820 38 82

SOMMAR-KONFA SUNNERSBERG
Gruppen träffas på heltid de två första veckorna på sommarlovet 2023. Det blir även andra träffar under läsåret och minst två helgläger. 
Start: 25 september. Konfirmationsgudstjänst: 1 juli
Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn och i församlingshemmet i Otterstad
Kontakt: Sophia Sahrin Granevik, präst, 070-820 38 80, Richard Burén, präst, 070-820 38 81

KYRKANS GÅRD-KONFA SUNNERSBERG
Gruppen träffas varje onsdag 16.00-18.00 och vissa söndagar då vi firar gudstjänst tillsammans och dessu-tom minst två helgläger. 
Start: 14 september. Konfirmationsgudstjänst: 6 maj
Gruppen träffas på Kyrkans gård-Lockörn
Kontakt: Richard Burén, präst, 070-820 38 81

MUSIK-KONFA SUNNERSBERG
Gruppen träffas varje onsdag 16.00-18.00 i Kyrkskolan, Sunnersberg och vissa söndagar då konfirmanderna medverkar i gudstjänsten med sång och musik och dessutom minst två helgläger. 
Start: 7 september. Konfirmationsgudstjänst: 13 maj
Gruppen träffas i Kyrkskolan nära Sunnersbergs kyrka
Kontakt: Sophia Sahrin Granevik, präst, 070-820 38 80

Att konfirmeras är att ge sig själv en chans att upptäcka vad kristen tro är. Och upptäcka att det har med hela livet att göra.
I konfagruppen finns det plats för de där stora frågorna: om meningen med livet, vad det är att vara människa och vad som händer när vi dör.  
Kanske har du också grubblat över frågor som: vem vill jag vara? Vad är kärlek? Varför händer det onda saker i världen och hur ska vi bäst ta hand om det jordklot vi lever på? Och du har säkert några frågor till som du brottas med. Säger Bibeln något om allt detta?  
Vi kommer också att prata om vem Gud är, och om Jesus - har det han sa och gjorde något att göra med oss som lever nu 2022?

Vad tror du - vad tänker dina kompisar?
Häng med och se! I konfirmandgruppen respekterar vi varandra för dem vi är - och inga frågor eller svar är dumma. På konfirmandträffarna och läger hittar vi också på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans.
 Det är fyra församlingar i Lidköpings kommun som bjuder in till konfa. Det spelar ingen roll var du bor. Du väljer fritt vilken grupp du vill vara med i.

BRA ATT VETA
Vi som välkomnar är delar av Svenska kyrkan som alla finns inom Lidköpings kommun: Lidköpings församling, Sunnersbergs församling, Sävare församling och Södra Kållands pastorat. Det spelar ingen roll var du bor - välj grupp efter det som passar dig bäst!

VAD ÄR KONFIRMATION?: Ordet konfirmation betyder bekräftelse - bekräftelse av ditt dop och dig som unik, värdefull och oändligt älskad av Gud. Du behöver inte vara döpt för att anmäla dig men för att bli konfirmerad måste du det. Om du inte är döpt kan du bli det under konfirmationstiden. Det kan ske i gruppen eller med familjen. 
Det är gratis att vara med i konfirmandgrupperna och att konfirmeras. Allt material och läger med mera ingår.

ANMÄLAN: Tänk på att en tidig anmälan ökar chansen att hamna i den grupp du helst vill vara med i. En påminnelse skickas ut i augusti.

LEDARE: Vi som möter konfirmander i grupperna är pedagoger, präster, musiker och diakoner. I många grupper finns också unga ideella ledare med, unga som ganska nyligen själva varit konfirmander.