Internationella böneveckan 2020

Tio samlingar kring årets tema som handlar om gästfrihet och att vara flykting

Ekumeniska samlingar i Lidköping under böneveckan 18-25 januari.
Temat är ”De visade oss särskild omsorg”.

18/1 LÖRDAG
18.00 Gudstjänst i Falkagårdskyrkan, Vinninga
19/1 SÖNDAG
18.00 Bön i Missionskyrkan, Lidköping
20/1 MÅNDAG
19.00 Bön i Frälsningsarmén, Lidköping
21/1 TISDAG
10.00 Bön i Baptistkyrkan, Lidköping
19.30 Bön i Taizéanda, Kyrkans gård-Lockörn
22/1 ONSDAG
06.45 Bönefrukost i Pingstkyrkan, Lidköping (07.20 Frukost, 20 kr)
23/1 TORSDAG
18.00 Bönegudstjänst i Baptistkyrkan, Lidköping
24/1 FREDAG
12.05 Pilgrimsmässa i Nicolaikyrkan, Lidköping
16.00 Bibelsamtal och bön i EFS, Lidköping (dropin-fika från 15.30)
25/1 LÖRDAG
17.00 Avslutningsgudstjänst i Missionskyrkan, Lidköping