Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationella böneveckan 2020

Tio samlingar kring årets tema som handlar om gästfrihet och att vara flykting

Ekumeniska samlingar i Lidköping under böneveckan 18-25 januari.
Temat är ”De visade oss särskild omsorg”.

18/1 LÖRDAG
18.00 Gudstjänst i Falkagårdskyrkan, Vinninga
19/1 SÖNDAG
18.00 Bön i Missionskyrkan, Lidköping
20/1 MÅNDAG
19.00 Bön i Frälsningsarmén, Lidköping
21/1 TISDAG
10.00 Bön i Baptistkyrkan, Lidköping
19.30 Bön i Taizéanda, Kyrkans gård-Lockörn
22/1 ONSDAG
06.45 Bönefrukost i Pingstkyrkan, Lidköping (07.20 Frukost, 20 kr)
23/1 TORSDAG
18.00 Bönegudstjänst i Baptistkyrkan, Lidköping
24/1 FREDAG
12.05 Pilgrimsmässa i Nicolaikyrkan, Lidköping
16.00 Bibelsamtal och bön i EFS, Lidköping (dropin-fika från 15.30)
25/1 LÖRDAG
17.00 Avslutningsgudstjänst i Missionskyrkan, Lidköping