Foto: pixabay.com

Större delen av verksamheten för vuxna är pausad.

Beslutet gäller tillsvidare. Läs mer här.

P g a av coronaviruset och smittorisken gör Sunnersbergs församling ett uppehåll med det mesta av verksamheten som berör vuxna. Det gäller vuxenkörer, syföreningar, Café Lockörn, trivsel- och soppluncher samt Öppet hus i Otterstads församlingshem.

De två föräldra-barngrupperna Smått & Gott (i Kyrkskolan, Sunnersberg) och Liten & stor (Kyrkans gård-Lockörn) träffas utomhus fem gånger med start vecka 37.
Läs mer om dessa två grupper här.

I nuläget pågår gudstjänster och verksamhet för barn och unga i stort sett som vanligt under förutsättning att man följer myndigheternas rekommendationer och stannar hemma om man har sjukdomssymtom. 
Familjegudstjänster och söndagsskola pausas tills vidare.
Läs mer om verksamheten för barn och unga här

Söndagens kvällsgudstjänster 18.00 firas utomhus, intill kyrkorna, så länge det är möjligt. Vi möts vid Sunnersbergs eller Otterstads kyrka där det är möjligt att hålla avstånd om gudstjänsten måste flyttas inomhus. 

Tolsjöhemmet har bett Sunnersbergs församling att hålla upp med besök, andakter och gudstjänster under mars och april.

Svenska kyrkan ställer om
Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. 
I Sunnersbergs församling följer vi kommunens rekommendationer när det gäller att undvika smittspridning. Vi uppmanar vuxna och barn med symtom, även milda, att stanna hemma från våra grupper. Smittskyddet i Västra Götaland trycker hårt på att det är var och ens ansvar att inte smitta andra.
Präster och andra som tjänstgör vid gudstjänster kan komma att rekommendera att nattvarden delas ut på visst sätt, och vi undviker att ta varandra i hand.
Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster.
Kontaktuppgifter finns här
På Svenska kyrkans hemsida finns mer info