Meny

All verksamhet för vuxna är pausad.

Beslutet gäller tillsvidare. Läs mer här.

P g a av coronaviruset och smittorisken gör Sunnersbergs församling ett uppehåll med all verksamhet som berör vuxna. Det gäller vuxenkörer, syföreningar, temakvällar, Café Lockörn, trivsel- och soppluncher samt Smått & Gott i Kyrkskolan, Öppet hus i Otterstads församlingshem och Liten & Stor på Kyrkans gård-Lockörn.

I nuläget pågår gudstjänster och verksamhet för barn och unga som vanligt under förutsättning att man följer myndigheternas rekommendationer och stannar hemma om man har sjukdomssymtom. 
Från vecka 16 pausas söndagens kvällsgudstjänster 18.00 en tid. Lite längre fram, när det är lite varmare, finns möjlighet att fira dessa utomhus. 

Tolsjöhemmet har bett Sunnersbergs församling att hålla upp med besök, andakter och gudstjänster under mars och april.

Svenska kyrkan ställer om
Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. 
I Sunnersbergs församling följer vi kommunens rekommendationer när det gäller att undvika smittspridning. Vi uppmanar vuxna och barn med symtom, även milda, att stanna hemma från våra grupper. Smittskyddet i Västra Götaland trycker hårt på att det är var och ens ansvar att inte smitta andra.
Präster och andra som tjänstgör vid gudstjänster kan komma att rekommendera att nattvarden delas ut på visst sätt, och vi undviker att ta varandra i hand.
Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster.
Kontaktuppgifter finns här
På Svenska kyrkans hemsida finns mer info