Foto: Alex Giacomini/Ikon

Glädjespridarna - Kyrkans gård-Lockörn

För dig som är 6-8 år gammal

Kören startar vecka 4. 

En kör för barn som är 6, 7 eller 8 år gamla och går i förskoleklass, åk 1 och åk 2.
Kören träffas på tisdagar 17.15-18.00 på Kyrkans gård-Lockörn.

VÅRENS PROGRAM
Vårens träffar hittar du här

Kontaktperson för Glädjespridarna

kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se