Foto: Alex Giacomini/Ikon

Glädjespridarna

En kör för dig som går i förskoleklass, årskurs 1 och 2.

Välkomna tillbaka! Start denna vecka (37).

Glädjespridarna, en kör för barn som är 6, 7 eller 8 år gamla.
Kören träffas och sjunger på tisdagar mellan 17.15-18.00 på Kyrkans gård-Lockörn.

kontaktperson för Glädjespridarna

kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se