Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Glädjespridarna

En kör för dig som går i förskoleklass eller i årskurs 1 och 2.

Välkommen till Glädjespridarna, kören för barn som är 6, 7 eller 8 år gamla. Kören träffas och sjunger på tisdagar mellan 17.15-18.00 på Kyrkans gård-Lockörn.

kontaktperson för Glädjespridarna

kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson@svenskakyrkan.se