Första söndagen i advent

Temat är "Ett nådens år". Här finns en andakt (i två delar) ledd av Monica Göransson samt information om kollekten.

Första söndagen i advent är starten för Act Svenska kyrkansJulkampanj. I år är temat ”Bryt en tradition”.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.
För sjuttonhundra år sedan blev en ung flicka bortlovad i äktenskap till en äldre man. När hon vägrade utsattes hon för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut mördades. Hon blev tjugo år gammal. Hennes namn var Lucia.

Lucias öde tillhör inte det förgångna. Varje dag hotas, misshandlas, könsstympas och gifts flickor bort. Varje dag berövas flickor rätten till sin kropp och sina liv - bara för att de är flickor. 
Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grundproblemen. 
Lucia bröt mot förväntningarna och hävdade rätten till sin tro, sin kropp och sina egna val. Tillsammans kan vi gå i Lucias fotspår och stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner.