Närbild på två fötter med gympadojor som vilar på ett bord
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Församlingen söker en församlingspedagog eller församlingsassistent

Vill du bli en del av arbetslaget i Sunnersbergs församling?
Församlingen ligger i Lidköpings kommun som består av norra Kålland och Kållandsö. Här bor drygt 7 300 personer varav 70 % är medlemmar i Svenska kyrkan. Det geografiska området omfattar både landsbygd och tätort där majoriteten bor i villor. Nybyggnation pågår på flera ställen och många unga familjer med barn flyttar in. 
Du kan läsa mer om församlingen i församlingsinstruktionen som finns här.
 
Vi söker en församlingspedgog/församlingsassistent på 100 % som vill arbeta med barn och ungdomar i åldrarna 6-20 år, samt med föräldrar. 
 
Du är en del av barn- och ungdomsarbetslaget som bl a består av fyra anställda med pedagogisk inriktning; i dagsläget en utbildad församlingspedagog samt två församlingsassistenter.
Vi förutsätter att du är angelägen om att driva och utveckla arbetet tillsammans med dina närmaste kollegor. Arbetet bland unga (13-20 år) kommer du att ha ett särskilt ansvar för.
 
Församlingens dopundervisning är utgångspunkten i planering och genomförande av verksamheten som utgår från barnens och ungdomarnas egna liv och livsfrågor och leder till att de lär känna Gud och ges möjlighet att växa och mogna i sin tro. Detta sker bland annat genom bibelberättelser, lek, skapande verksamhet, drama och musik. Vi ser utomhusaktiviteter och läger som goda redskap i arbetet och det är ett plus om du gillar och har vana av friluftsliv.
 
Du är självklart också en del av det stora arbetslaget (nära 30 medarbetare - vår förskola Pärlan och kyrkvaktmästare inräknade) och samarbetar med präster, musiker och många andra. Något vi gör tillsammans är påsk- och julvandringar för skolorna. 

En del av arbetstiden innebär kvällar, helger och övernattningar.
Självklart är du medlem i Svenska kyrkan och delar kyrkans tro och värderingar.
Du behöver ha körkort och egen bil.
 

Sista ansökningsdag: fredag 14 maj
Veta mer om tjänsten: kontakta församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg, 070-858 70 06 eller kyrkoherde Monica Göransson, 070-858 70 08.
Ansökan skickas till: Sunnersbergs församling, Monica Göransson, Gamla Läckövägen 43, 531 55 Lidköping. Märk kuvertet ”Församlingspedagog”.
Du kan också mejla din ansökan till monica.goransson@svenskakyrkan.se
Fackligt ombud: Håkan Gerenmark (Vision), 070-650 46 24