Foto: Kerstin Larsson

Femte söndagen i påsktiden

Temat är "Att växa i tro". Här finns en andakt ledd av Richard Burén samt information om kollekten.

Kollekten denna söndag går till Sveriges kristna råd  
Krig och förtryck på grund av tro, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning driver människor på flykt i en omfattning som vi inte har sett sedan andra världskriget. Kyrkorna i Sverige har på olika sätt varit starkt engagerandet i mottagandet av dessa människor. I en tid av oro inför ett virus som slår mot alla, både i vårt land och runt om i världen, har den kristna kyrkan firat påsk, den största av alla kyrkoårets högtider, som säger att det är livet och inte döden som får sista ordet. På femte söndagen i påsktiden handlar våra texter om att växa i tro.
I den gammaltestamentliga texten talar profeten Jesaja om Honom som ”finns hos den modlöse och försagde” och som säger: ”Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft” (Jesaja 57:15). I hans tjänst står vi som kyrkor och ber i solidaritet med medmänniskor i utsatthet: ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred”. Dagens kollekt till Sveriges kristna råd ger oss möjlighet att ta del i den världsvida kyrkans arbete till stöd för människor som av olika anledningar tvingats på flykt.

Läs mer om Sveriges kristna råd här

Du kan swisha på swishnr: 123 601 33 79 (dagens kollekt)
Tack för din gåva!