Foto: pixabaycom

Den helige Mikaels dag

Temat är "Änglarna". Här finns en andakt ledd av Monica Göransson med sång av barnkören Cantando samt information om kollekten.

Kollekten denna söndag går till Svenska kyrkan i utlandet. 
Svenska kyrkan finns också utanför landets gränser; i totalt 39 församlingar och verksamhetsplatser i världen (inklusive tre ambulerande präster i Afrika, Asien och Sydamerika). Ytterligare ett 100-tal platser i världen besöks regelbundet av svenska präster.
Genom alla tider har svenskar rest till andra länder. Och med svenskarna har kyrkan följt med och etablerat sig; fältpräster följde med svenska soldater i krig och i hamnar har kyrkan fungerat som en trygg plats för svenska sjömän. 
Idag finns utlandskyrkan för människor med svenskspråkig identitet som turistar, bor, studerar eller arbetar utomlands. Ibland möter man svenskar som är i kris, sitter i fängelse eller har hamnat på sjukhus. 

På Svenska kyrkans webbplats kan du läsa mer om Svenska kyrkan i utlandet

Församlingarna utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften. Därför behövs ditt stöd! Du kan swisha på 123 601 33 79 (Dagens kollekt, Sunnersbergs församling). Tack för din gåva!