Foto: pixabay.com

Den helige Johannes döparens dag

Temat är "Den högstes profet". Här finns en andakt ledd av Richard Burén samt information om kollekten.

Kollekten denna söndag går till Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan arbetar just nu tillsammans med partners över hela världen för att ge människor i utsatthet tillgång till hygienartiklar, matpaket, skyddsutrustning och information om hur coronavirusets spridning kan begränsas. Människor som redan lever i utsatthet är alltid de som drabbas hårdast. Rädda liv - ge din gåva idag!

Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete här