Ett gulnat höstlöv har fastnat i ett staket
Foto: pixabay.com

Tuffare restriktioner p g a pandemins spridning

Så här gör Sunnersbergs församling. Detta gäller från vecka 48 och framåt.

Gudstjänster kommande helg (22/11) firas som under den senaste tiden med gles sittning i kyrkan.

KYRKAN ÄR ÖPPEN - PERSONAL PÅ PLATS
P g a de senaste corona-restriktionerna (som gäller från 24 november) firas inte gudstjänster i vanlig ordning, men kyrkorna hålls öppna under gudstjänsttiderna: mellan 10.00-11.00, alltid på Kyrkans gård-Lockörn och 18.00-19.00 i antingen Sunnersbergs eller Otterstads kyrka.
Information om detta kommer som tidigare att finnas på hemsida, på facebook, i Kyrkobladet och i annons i NLT.

Vaktmästaren kommer att tända upp i kyrkan och kyrkklockorna kommer att ringa. Vaktmästaren ser också till att inte fler än åtta personer är i kyrkorummet samtidigt.
I kyrkan kan du tända ljus i ljusbäraren, vara stilla i tystnad och enskild bön. Även en enkel andakt/gudstjänst kan genomföras.
Präst, musiker och vaktmästare finns i kyrkan under denna timme. Behöver du prata med någon finns också den möjligheten.
När åtta personer vistas i kyrkan och fler vill komma in, kan de få vänta en stund. När några lämnar kyrkan kan andra få komma in.

I Sunnersberg och Otterstad används den stora porten för ingång och utgång sker sedan via sidodörrarna. Vid sidoingångarna (som har ramp) kommer det att sättas upp ringklockor. Har man svårt att ta sig in genom den stora ingången, ringer man på kockan så öppnar vaktmästaren.

På samma sätt hålls Kyrkans gård-Lockörn öppen under den tid då det i normala fall firas Mässa i Taizéanda (tisdagskvällar jämna veckor). Också här kan du ”bara vara” i bön och stillhet, tända ljus eller samtala med en präst.

VERKSAMHET PAUSAS FÖR ALLA ÅLDRAR
All verksamhet pausar fr o m vecka 48. Det gäller även den vuxenverksamhet som är planerad att vara utomhus samt alla barn- och ungdomsgrupper, inklusive barnkörerna.