Foto: Kerstin Larsson

Christine är sommarens tjänstebiträde

Här berättar Christine lite mer om sig själv

Christine Sörner är nog ganska väl känd i församlingen när hon nu för tredje året i rad finns med som så kallat tjänstebiträde. Christine bor i Råda och studerar till präst för Skara stift. Med stor sannolikhet vigs hon till präst 2023. Christine har också under året funnits med i teamet som konfirmandledare.
Denna sommar kommer Christine att leda årets sommarkyrkoteam och hålla i vissa gudstjänster.  

Vad gör du helst på din fritid?
Som student har jag inte så mycket fritid, men jag kopplar gärna av med att sjunga, läsa historiska romaner, odla tomater och laga mat. Vad har varit mest intressant i studierna hittills? Beteendevetenskapen ligger nära mig och jag tycker det är intressant att lära mig mer om det. Bibeltolkning tycker jag också är väldigt intressant! Det är kul att lära sig nya verktyg för att ta sig an bibeltexterna och nya sätt för att tolka dem så att vi i vår tid också kommer nära dem. Jag har också uppskattat praktikerna jag varit ute på eftersom jag fått provsmaka på ”hantverket” att vara präst.

Hur har din väg till att bli präst sett ut?
Jag är inte uppvuxen i någon religiös familj men var med i miniorer och juniorer när jag var yngre och som vuxen har jag under flera år sjungit i kyrkokör i Borås. Jag har varit troende men inte utövat min religion i någon större utsträckning. För cirka fem år sen gick jag in i en fas där jag funderade mycket på framtiden och vad jag skulle göra med mitt liv. Jag har då jobbat drygt 20 år på telekombolaget Ericsson, med både teknik, logistik och ledarskap, men längtade efter att få jobba med människor. Och när jag väl öppnat mig för tanken på andra möjligheter för framtiden så kom min kallelse till att bli präst. Och på den vägen är det ...

Vad skulle du vilja förmedla till dem du kommer att möta i sommar?
För mig handlar kristendomen och min tro om ett starkt, genuint och genomträngande kärleksbudskap! Alla människors lika värde och allas kärleks lika värde. Men det är också viktigt för mig att försöka förmedla evangeliet på ett sätt som går att ta till sig i vår nutida kontext. Jag vill använda ett språk som är tillgängligt och liknelser från den tid och det liv vi lever här.

Vad är det viktigaste som kyrkan behöver förmedla idag?
Då vill jag återigen betona Guds budskap om alla människors lika värde. Jag tror vi alla måste anstränga oss lite för att visa varandra kärlek, respekt och ödmjukhet. Och liksom ”välja” att förstå även de som väljer ett annat sätt att leva än vi själva (könsroll, religion, hårfärg, musiksmak ...)

Hur är det att gå in i prästyrket? Hur ser du på framtiden?
Jag tänker att Gud gav mig en så stark kallelse eftersom jag har något att bidra med i kyrkan eller i alla fall något som kan hjälpa någon.
Jag tror att vi alla inom kyrkan kommer behöva titta på vår verksamhet med nya ögon för att kunna göra det vi känner behövs samtidigt som vi högst troligt kommer få röra oss med en mindre plånbok. Jag vet inte exakt hur det ska gå till men jag tänker att min bakgrund med över 20 år inom ett privat bolag kanske kan vara en hjälp på något vis åtminstone.

Har du något bibelord, psalmvers eller dylikt som du bär med dig?
Liknelsen om vingårdsarbetarna i Matteusevangeliets 20:e kapitel är viktig för mig, utifrån att jag fått min kallelse sent i livet. För mig innebär den att för Gud är min tro är lika värdefull som de som vuxit upp inom kyrkan och haft en mer aktiv tro och övertygelse sen unga år. Och så gillar jag psalm 89: ”Se, jag vill bära ditt budskap, Herre”. Dels för att texten påminner oss om Guds kärlek men också för att ett så viktigt budskap får levereras till en trallvänlig och medryckande melodi!