Foto: Kerstin Larsson

Bönsöndagen

Temat är "Bönen". Här finns en andakt ledd av Monica Göransson samt information om kollekten.

Kollekten denna söndag går till Svenska Kyrkans Unga i Skara stift 
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.” 
Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som genomsyrar hela verksamheten.
Här kan barn och ungdomar mötas på lika villkor, alla är välkomna och det finns inga låsta dörrar. 
”Det är inte alltid lätt att vara ung och kristen, men med ditt stöd kan vi fortsätta vårt viktiga arbete”, står det i kollektvädjan. 

Läs mer om Svenska Kyrkans Unga i Skara stift här

Du kan swisha på swishnr: 123 601 33 79 (dagens kollekt)
Tack för din gåva!