Begravningsombud

Information om förordnande av ombud enligt begravningslagen

Enligt 10 kap 1 § begravningslagen skall Länstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Länsstyrelsen har förordnat Lars Ödlund som ombud. Verksamhetensområdet omfattar samtliga församlingar inom Lidköpings kommun. 

Begravningsombud: Lars Ödlund
Alvägen 13, 467 32 GRÄSTORP
073-540 24 73
larsodlund@telia.com