Foto: Kerstin Larsson

Sångfåglarna-Otterstad

För dig som är 6-9 år gammal

Kören startar i vecka 4.  

Sångfåglarna är en kör för barn som går i förskoleklass eller i årskurs 1, 2 och 3 (6, 7, 8 och 9 år gamla).
Kören träffas på måndagar 13.30-14.15.
Barnen hämtas upp och lämnas på fritids i Otterstads skola om behov finns.


Frågor och anmälan sker till körledare Emil.