Foto: Kerstin Larsson

Sångfåglarna-Otterstad

Det finns två körer som kallas Sångfåglarna.

Vi startar inte upp några grupper för barn/ungdom/barnkörer nu i vår men hoppas på en terminsstart i vecka 37. Vi önskar alla en skön sommar!

Vill du ha ett meddelande om när verksamheten startar igen?
Skicka namn och epostadress eller mobilnummer till musiker Annette Jacobsson, så hör hon av sig när det är dags.

1. Sångfåglarna (yngre)
är en kör för barn som går i förskoleklass eller i årskurs 1 och 2 (6, 7 eller 8 år gamla).
De ses och sjunger på måndagar mellan 14.30-15.15 i församlingshemmet i Otterstad. 

2. Sångfåglarna (äldre)
är en kör för barn som går i årskurs 3, 4, 5 eller 6
(9, 10, 11 eller 12 år gamla).
De ses och sjunger på måndagar mellan 15.30-16.00 i församlingshemmet i Otterstad. 

Barnen hämtas upp och lämnas på förskola/fritids i Otterstads skola om behov finns.
Anmälan sker till körledaren Annette.

Annette Jacobsson

Sunnersbergs församling

Kantor