Foto: Kerstin Larsson

Sångfåglarna-Otterstad

Det finns två körer som kallas Sångfåglarna.

Välkomna tillbaka! Start denna vecka (37).

1. Sångfåglarna (yngre)
är en kör för barn som går i förskoleklass eller i årskurs 1 och 2 (6, 7 eller 8 år gamla).
De ses och sjunger på måndagar mellan 14.30-15.15 i församlingshemmet i Otterstad. 

2. Sångfåglarna (äldre)
är en kör för barn som går i årskurs 3, 4, 5 eller 6
(9, 10, 11 eller 12 år gamla).
De ses och sjunger på måndagar mellan 15.15-16.00 i församlingshemmet i Otterstad. 

Barnen hämtas upp och lämnas på förskola/fritids i Otterstads skola om behov finns.
Anmälan sker till körledaren Annette.

Annette Jacobsson

Sunnersbergs församling

Kantor