Foto: Kerstin Larsson

Sångfåglarna-Otterstad

Det finns två körer som kallas Sångfåglarna.

Körerna startar i vecka 38.  
Ledarna för varje grupp meddelar alla deltagare personligen när grupperna startar igen.
Handlar det om barn som inte varit med tidigare, kontakta gärna ansvarig ledare (uppgifter finns längst ner på sidan) och lämna dina kontaktuppgifter, så hör ledaren av sig.

1. Sångfåglarna (yngre)
är en kör för barn som går i förskoleklass eller i årskurs 1 (6 eller 7 år gamla).
De ses och sjunger på måndagar mellan 14.45-15.15 i församlingshemmet i Otterstad. 

2. Sångfåglarna (äldre) 
är en kör för barn som går i årskurs 2 eller 3 (8 eller 9 år gamla).
De ses och sjunger på måndagar mellan 13.45-14.15 i församlingshemmet i Otterstad. 

Barnen hämtas upp och lämnas på förskola/fritids i Otterstads skola om behov finns.
Anmälan sker till körledaren Annette.