Meny

Sångfåglarna-Otterstad

Det finns två körer som kallas Sångfåglarna

1. Sångfåglarna (yngre) är en kör för barn som går i förskoleklass eller i årskurs 1 (6 eller 7 år gamla). De ses och sjunger på måndagar mellan 14.30-15.00 i församlingshemmet i Otterstad. 

2. Sångfåglarna (äldre) är en kör för barn som går i årskurs 2, 3, 4, 5 eller 6
(8, 9, 10, 11 eller 12 år gamla). De ses och sjunger på måndagar mellan 15.15-16.00 i församlingshemmet i Otterstad. 

Barnen hämtas upp och lämnas på förskola/fritids i Otterstads skola om behov finns.
Anmälan sker till körledaren Annette.

Annette Jacobsson

Sunnersbergs församling

Kantor