Meny

Angående coronaviruset

Rekommendationer från Svenska kyrkan nationellt

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att församlingarna fortsätter med sina verksamheter och med att fira gudstjänst ungefär som vanligt.

I Sunnersbergs församling följer vi kommunens rekommendationer när det gäller att undvika smittspridning. Vi uppmanar vuxna och barn med symtom, även milda, att stanna hemma från våra grupper. Smittskyddet i Västra Götaland trycker hårt på att det är var och ens ansvar att inte smitta andra.

Präster och andra som tjänstgör vid gudstjänster kan komma att rekommendera att nattvarden delas ut på visst sätt, eller att vi undviker att ta varandra i hand.

Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster.

På Svenska kyrkans hemsida finns mer info