Foto: pixabay.com

Andra söndagen i påsktiden

Temat är "Påskens vittnen". Här finns en andakt ledd av Richard Burén samt information om kollekten.

Kollekten denna söndag går till Flämslätt stifts- och kursgård som är en unik mötesplats i Skara stift. Hit kommer konfirmander, barn och ungdomar på läger och lägerskolor. Medarbetare av alla kategorier i kyrkan får här fortbildning. Församlingar och församlingsbor möts till konferenser, församlingsläger, internationella dagar och syföreningsdagar. Till gården kommer organisationer och företag för utbildning och konferens. 

Förhoppningen är att Flämslätt ska vara hela stiftets församlingshem; en plats där erfarenheter, tro och liv delas och där barn, unga och vuxna får möjöighet till möten och fortsatt växande. Med din gåva bidrar du till arbetet och livet på Flämslätt. 

Du kan swisha din gåva på swishnr: 123 601 33 79 (dagens kollekt)
Tack för din gåva!