Foto: Kerstin Larsson

Andra söndagen efter trettondedagen

Temat är "Livets källa". Här finns en andakt ledd av Monica Göransson samt information om kollekten.

 

17 januari firar vi Bibelns dag och kollekten går till Bibelsällskapet.

Tänk att få höra en efterlängtad budbärares steg över bergen! Någon som ropar ut goda nyheter och bär bud om räddning. 
Vi längtar alla efter positiva rapporter i tider av oro – oro för det som händer nu och inför framtiden. Vi längtar efter hopp. Bibeln är en källa ur vilken vi kan ösa budskap om räddning. Och mest hoppfullt känns det när vi får lyssna till de goda nyheterna på vårt eget modersmål … 
I dag är hela Bibeln översatt till 704 av världens 7 359 språk. En av Bibelsällskapets huvuduppgifter är därför att bidra till att översätta Bibeln både i Sverige och internationellt. Kollekter och gåvor gör det möjligt. 
I Sverige kraftsamlar Bibelsällskapet i satsningen att översätta hela Nya testamentet på svenska till 2026, och att göra Bibeln tillgänglig på de samiska språken och meänkieli. 

Bibelsällskapet är beroende av ditt stöd. Genom din gåva i dag gör du så att männi-skor i vår värld får bud om räddning, så att vi alla kan ta emot hopp ur livets källa. 

 Du kan swisha på församlingens kollektswishnummer: 123 601 33 79
Tack för din gåva!