660 000 svenska medborgare bor utomlands.

Här är rätta svaren i tipspromenaden om Svenska kyrkan i utlandet.

Här är de rätta svaren på frågorna i tipspromenaden i söndags, på församlingens Upptäcktsdag. Fram till 2 november samlar Svenska kyrkan i Sverige in pengar till utlandsförsamlingarnas arbete. 

1. Svenska kyrkan i utlandet har ett smycke som föreställer en vattendroppe.
2. Den mest populära platsen att gifta sig på 2018 var hos församlingen på Mallorca.
3. Präster i utlandsförsamlingarna gjorde 167 besök i fängelser 2018
4. Svenska kyrkan i utlandet finns i 15 länder i Europa
5. Utlandsförsamlingen i Berlin hjälpte flyktingar undan nazismen
6. 150 000 svenska medborgare bor i USA. (Totalt i världen är de 660 000).
7. 262 personer döptes i en utlandsförsamling 2018
8. 29 000 personer besökte en barngrupp i en utlandskyrka förra året.