Foto: Rakel Oscarsson

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

Temat är "Enheten i Kristus". Här finns en andakt ledd av Sophia Sahrin Granevik samt information om kollekten.

Kollekten denna söndag går till ekumeniskt arbete inom Kyrkornas världsråd.

Kyrkornas världsråd bildades i Amsterdam 1948 och är en världsvid ekumenisk gemenskap av 350 medlemskyrkor från 110 länder. Svenska kyrkan är en av de medlemskyrkor som har varit med från allra första början. 

Enheten i Kristus medför respekt för olikheter och en öppenhet för mångfalden i Kristus. Den tar sig uttryck i bön och gudstjänst, kyrkoliv och kyrkogemenskap, i arbetet för mänskliga rättigheter, för barns och kvinnors värdighet och rätt, för solidaritet med världens flyktingar, för hållbarhet och hälsa.
Genom Kyrkornas världsråd uppmanas alla kyrkor och regeringar, FN och EU, att i pandemins och klimatförändringens spår ta ett helhetsansvar för jorden och mänskligheten. 

Du kan swisha, 123 601 33 79 (Dagens kollekt, Sunnersbergs församling)
Tack för din gåva!