Vårstädning på våra kyrkogårdar

Vårstädning på våra kyrkogårdar i Sunne, Östra Ämtervik och Västra Ämtervik börjar den 6 april

Vårstädning på våra kyrkogårdar i Sunne, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik börjar 6 april

Anhöriga som önskar ta tillvara vinterkransar/dekorationer och gravlyktor bör göra detta före 6 april.

På Gräsmarks kyrkogård är vårstädningen avklarad.


Observera att all användning av glasburkar och glasvaser samt förvaring bakom gravstenar på kyrkogårdarna är inte tillåten p. g. a. olycksfallsrisken. Personalen äger rätt att ta bort sådana om de påträffas. Plastvaser tillhandahålles av oss och är utplacerade vid vattenposterna.