Foto: Johannes Frandsen / IKON

Våra kyrkor är öppna

för ljuständning, bön och stillhet. Läs mer om öppettiderna här.

Våra kyrkor är öppna för ljuständning, enskild andakt, bön och stillhet

Öppettider:
Sunne kyrka: Månd–fred 9-17, lörd 10-17. Sön- och helgdagar öppet i samband med gudstjänster och förrättningar.


Gräsmark, Västra Ämtervik och Östra Ämtervik:
Tisd–fred 10–16. Lördagar, sön- och helgdagar öppet i samband med gudstjänster och förrättningar.

(Avvikelser kan förekomma).