Senioritorna

Senioritorna är en gemenskap som samlar kvinnor. Vid varje träff finns en programpunkt t ex ett intressant föredrag eller musikunderhållning. Kaffe serveras till självkostnadspris. På våren anordnas en dagsresa till ett spännande resmål.

OBS: På grund av Coronapandemin så kommer inte Senioritorna att ha några träffar under hösten 2020. Vi följer utvecklingen och återkommer med mer information inför våren 2021.

 

(Ordinarie tid för träffarna är  varannan torsdag i jämna veckor kl. 10.30-12.00, under terminerna - se kalendariet för datum).

Ingen föranmälan behövs.

Vill du veta mer om Senioritorna?

Ring Senioritornas kontaktperson:
Monica Magnusson,
tel. 070-616 47 70.

Välkommen med du också!
Ingen föranmälan behövs.