Stora salen i församlingshemmet är nyrenoverad. Här är det Pantrarna som har träff.
Foto: Birgitta Persson

Pantrarna

De Grå Pantrarna är en spännande gemenskap för män i vår församling, främst för "seniorer" - de som har uppnått mogen ålder med "de grå tinningarnas charm", män med kunskap och erfarenhet från skilda verksamheter.

Pantrarna hösten 2020
På grund av Coronapandemin har ännu inget startdatum bestämts. Vi följer utvecklingen och startar så fort det är möjligt.

Den speciella idén med Pantrarna

* Ingen förening. Öppen för alla. Ingen styrelse eller "pappersverksamhet" med protokoll m.m. Ingen medlemsavgift.
* Ej närvaroplikt. Man kommer när man kan. Inga krav i övrigt.

* Vi får träffas på ett enkelt och naturligt sätt till glad och god gemenskap. Få en pratstund. Lära känna varandra, bli vänner.
* Vi berättar vad vi varit med om i livet, händelser, resor, yrkeserfarenheter, intressen etc.
* Vi gör ibland någon utfärd eller studiebesök.
 

 

(Ordinarie tid för träffarna är varannan måndag i jämna veckor under terminerna
- se kalendariet för datum) kl. 10.30-12.00). 
Kaffe och gott bröd serveras till självkostnadspris.

Vill du veta mer om Pantrarna?

Ring Thomas Ahlgren,
tel. 076-248 06 60.

Vi inbjuder andra att vara med så att vi blir fler pantrar.
Välkommen du också!