Stora salen i församlingshemmet är nyrenoverad. Här är det Pantrarna som har träff.
Foto: Birgitta Persson

Pantrarna

De Grå Pantrarna är en spännande gemenskap för män i vår församling, främst för "seniorer" - de som har uppnått mogen ålder med "de grå tinningarnas charm", män med kunskap och erfarenhet från skilda verksamheter.

Pantrarnas program hösten 2021
Med reservation för ev. ändringar
Nedanstående dagar kl. 10.30 – 12.00 i Sunne Församlingshem

Måndag den 4 oktober
Dansaren Terje Thoresen från Annefors presenterar sig själv och berättar om sitt liv som dansare.

Måndag den 18 oktober
Bengt Grahn på det framgångsrika tältföretaget Tentipi informerar om företagets verksamhet.

Måndag den 1 november
Anneli Jansson, kommunikationsstrateg i Sunne visar filmen ”Eldsjälar med hjärtat i Sunne”. Filmen är framtagen för att marknadsföra Sunne.

Måndag den 15 november
Maria Mikkonen har utbildat sig till osteopat för att kunna hjälpa de som har besvär med rygg, axel och nacke. Maria berättar om sig och sin utbildning.

Måndag den 29 november
Ulla Engström, medicinskt ansvarig i Sunne kommun, vill veta vad som är viktigt för alla som berörs av vården. Ulla är engagerad i omställningsarbetet som gör att vården kommer närmare patienten.

Måndag den 13 december
Julbord. Pantrarnas veterankör underhåller.

Den speciella idén med Pantrarna

* Ingen förening. Öppen för alla. Ingen styrelse eller "pappersverksamhet" med protokoll m.m. Ingen medlemsavgift.
* Ej närvaroplikt. Man kommer när man kan. Inga krav i övrigt.

* Vi får träffas på ett enkelt och naturligt sätt till glad och god gemenskap. Få en pratstund. Lära känna varandra, bli vänner.
* Vi berättar vad vi varit med om i livet, händelser, resor, yrkeserfarenheter, intressen etc.
* Vi gör ibland någon utfärd eller studiebesök.
 

 

(Ordinarie tid för träffarna är varannan måndag i jämna veckor under terminerna
- se kalendariet för datum) kl. 10.30-12.00). 
Kaffe och gott bröd serveras till självkostnadspris.

Vill du veta mer om Pantrarna?

Ring Thomas Ahlgren,
tel. 076-248 06 60.

Vi inbjuder andra att vara med så att vi blir fler pantrar.
Välkommen du också!