Foto: Speja förlag

Barnens Bästa Bibel

Barnens Bästa Bibel är biskop Sören Dalevis herdabrev. Från och med 9 november finns den i bokhandeln.

På Karlstads stifts hemsida finns mer information om Barnens Bästa Bibel. Där kan du läsa om Bibeln och tankarna bakom den, biskop Sörens tankar om hur man kan förmedla Bibelns berättelser till barn och mycket mer.

Länk till Karlstads stifts hemsida här