Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Sunne pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 3, 68634 SUNNE Postadress: Kyrkogatan 3, 68634 SUNNE Telefon:+46(565)688800 E-post till Sunne pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Medling vid tvister

Om det skulle uppstå en tvist om gravsättning är det viktigt att kyrkogårdsförvaltningen kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat redan från början.

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller ej, och var den avlidne ska begravas. Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar. Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår kan inte kremering eller gravsättning ske.

Kontaktperson hos kyrkogårdsförvaltningen är i första hand Kyrkogårdsföreståndare Anders Söderberg. anders.soderberg@svenskakyrkan.se
eller ring kyrkogårdsexpeditionen 0565-68 85 62 som kan hänvisa vidare. Om det skulle uppstå en tvist är det viktigt att vi kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.