Foto: Birgitta Persson

Lunchkonsert med Kulturskolans elever och lärare

Inspelad i Sunne kyrka i april 2021

I konserten framfördes

Eine kleine Nachtmusik av W A Mozart

Dans på de saligas ängder av C. W. Gluck

Can't help falling in love

All of me av John Legend

Polka från Bälaryd

”A million dreams” ur The Greatest Showman

Rondo alla Turca av W A Mozart

Amazonas

Folklig vals av Lillebror Söderlund

Claire de Lune av Debussy

 

Meverkande lärare
Ingrid Esbjörnsson Hedlund - sång, piano
Roger Molin - gitarr, cello
Ritha Romot - flöjt, piano
Peter Sundquist - violin
Magnus Rommel - percussion
Johnny Hedlund - klarinett, saxofon, piano samt inspelning och redigering.