Tre träffar om livets frågor & kristen tro

Det behövs platser att stanna upp och dela tankar kring livet. Vi vill bjuda in till tre söndagar kring frågor om livet och kristen tro. Dagen börjar med Gudstjänst och efteråt finns det möjlighet att fika innan vi möts kring dagens tema i församlingshemmet/Kyrkans hus.

Tänk på att vi avråder den som tillhör en risk grupp för Corona att delta utifrån FHM:s rekommendationer.

 

Söndag 27 sep 11-15:00 Skönsmons kyrka och församlingsgård

Taizé gudstjänst i Skönsmons Kyrka 11:00

Skaparen –”Här en källa rinner, säll den henne finner. Hon är djup och klar, gömd men uppenbar..” (Psalm 246). Så mycket brus finns i vår tid och i våra liv, men innerst inne porlar en Gudskälla. En som funnits där ända sedan jag blev till. Vi möts kring frågar om Gudsbilder, tvivel och tro.

 

Söndag 18 okt 11-15:00 i GA-kyrkan och Kyrkans hus.

Högmässa 11:00 i Sundsvall Gustaf Adolfs kyrka.

Befriaren –”Kom och se den som sagt mig sanningen om vem jag är” (Joh.evangeliet) Vem är Jesus gestalten? Kan vi se Guds ansikte i Jesus?

 

Söndag 8 nov 11-15:00 i GA-kyrkan och Kyrkans hus

Högmässa 11:00 i Sundsvall Gustaf Adolfs Kyrka

Livgivaren- I den första kristna kyrkan fanns bilden av Gud som solen, Jesus Kristus som solstrålarna och Anden som värmen som ger liv åt våra kroppar.

För upplysningar och intresseanmälan

Tomas Aspenberg

Sundsvalls församling

Präster