Tre träffar om livets frågor & kristen tro

Det behövs platser där vi stannar upp och får dela tankar, tro och tvivel kring livets djupaste frågor. Sundsvalls församling bjuder in till temadagar tre söndagar i höst . De ligger i anslutning till gudstjänst och högmässa för den som vill börja med gudstjänstgemenskapen.

 

Söndag 19 sep 12:30 -15:00 Skönsmons församlingsgård (källarvåningen)

Taizé-gudstjänst i Skönsmons Kyrka 11:00

Livets val –Så många gånger i livet måste vi välja. Ibland leder valet till en väg som vi inte tänkt oss. Ibland till en glädje i livet. En annan gång till en återvändsgränd. Det finns stunder vi kan undra: Gud, vad är meningen med detta? Lika mycket som vi en annan gång kan känna att Gud överraskar oss och vi fylls av tacksamhet. Vi möts och delar tankar om livets olika skeden. Om Guds närvaro och frånvaro i livet.

 

Söndag 10 okt 12.30-15:00 i Kyrkans hus

Högmässa 11:00 i Sundsvall Gustaf Adolfs kyrka.

Äkthet –Att kunna vara sann mot andra och mot sig själv. Vad är sant idag? Är bilden som läggs ut på sociala medier äkta eller har den blivit förändrad för att visa på en bättre version. Vad är sant och vad är falskt? Vilken bild visar jag upp inför andra? Finns det någon plats där jag kan vara mig själv.

 

Söndag 12 dec 12:30-15:00 i Kyrkans hus

Högmässa 11:00 i Sundsvall Gustaf Adolfs Kyrka

Tro & tillit - Tro är att ha tillit till någon eller något. Det kan vara Gud. Eller för andra kärleken. Eller både och. När någon svikit oss rubbas tilliten. Det kan ta tid att våga lämna sig till någon annan igen. Att våga vara sårbar.

För upplysningar och intresseanmälan

Tomas Aspenberg

Sundsvalls församling

Präster