Kyrkportar
Foto: Camilla Sellberg

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka får en ny kyrkport

Nyhet Publicerad Ändrad

Under våren och försommaren kommer ett omfattande renoveringsarbete med huvudentrén i GA-kyrkan att utföras. Den stora kyrkporten från 1950-talet skall bytas ut.

Funktionerna kring nuvarande kyrkport är helt enkelt föråldrade. Det är svårt att hålla värmen på en bra energinivå och porten är väldigt tung med sin manuella öppningsfunktion.

I dagsläget finns en gammal värmeisolerande glasbur innanför kyrkporten. Denna skall rivas. Sedan skall en nytillverkad port på plats. Denna tillverkas av Njurunda snickeri. 

Kyrkans vapenhus
Nuvarande värmeisolerande glasbur i vapenhuset skall tas bort. Foto: Otto Ratz

De gamla kyrkdörrarna skall bevaras. De vrids in 180 grader i kyrkan och får på så sätt pryda väggarna, i det mer luftiga vapenhuset som framträder efter att glasburen monterats bort. 

Marken vid huvudentrén kommer också att förändras. Den fylls ut och en ny platta gjuts så att nuvarande ramp och trappa försvinner.

Under den mest intensiva byggtiden används kyrkans södra entré som huvudingång och utgång.

Projektet beräknas vara klart vecka 25 om allt går som planerat.