Stipendier för unga studerande ur Anna Wedholms stiftelse

Nyhet Ändrad

En stiftelse skapad för att ge stipendier till utbildning och förkovran. Här kan du som är ung, studerar till ett yrke, är konfirmerad och har en anknytning till Sundsvall söka.

Bakgrund

Anna Wedholm hette en kvinna i Sundsvall som tack vare ekonomiskt stöd från en kyrklig förening fick möjlighet att studera till sjuksköterska. Efter ett långt liv ville hon ge samma chans till nya generationer unga i Sundsvall. Därför testamenterade hon sina tillgångar så att en stiftelse skapades för att ge stipendier till utbildning och förkovran.

 

Vem kan ansöka?

Målgruppen för Anna Wedholms stiftelse är unga personer, 16-30 år under ansökningsåret, med anknytning till Sundsvalls stad. Sökande ska vara konfirmerad. Samma person kan söka och beviljas stipendium flera gånger, men endast en gång samma kalenderår. För avslutande termin beviljas ej stipendium.

Du kan endast ansöka om medel för eftergymnasiala studier som kan vara yrkesinriktade, praktiska och teoretiska. Du kan också ansöka om stipendium för förkovran inom till exempel musik, konst, teater etc. Andra ändamål beaktas ej.

 

Hur ansöker du?

Ansökan sker per mail och skickas till: sundsvall.awstiftelse@svenskakyrkan.se    I ämnesraden för mailet anges ”Ansökan Anna Wedholms stiftelse”. Frågor om stiftelsen ställs på samma mailadress, ange då ”Fråga” i ämnesraden.


I ditt ansökningsmail skriver du en kort presentation av dig själv och din anknytning till Sundsvall. Vidare beskriver du dina studier och vilka mål du har med dem. I mailet uppger du även var och när du konfirmerades och vilken församling i Svenska kyrkan som du vid söktillfället tillhör (är medlem i).
Kontaktuppgifter som adress, telefon och e-post skall framgå liksom ditt personnummer. Ansökningmailet måste innehålla uppgift om utbetalningskonto för eventuellt beviljat stipendium (bank, clearingnummer och kontonummer). 


Till mailet bifogas följande två dokument som bilagor. Gärna som PDF-filer.
1.    Ett personbevis med ändamålet stipendium som beställs från Skatteverket. 

2.    Dokumentation gällande utbildningen du söker medel för enligt något av följande:
A.    Registreringsutdrag – gäller för dig som påbörjar första terminen på en utbildning.
B.    Resultatutdrag – gäller för dig som studerar från termin två och framåt.
C.    Kursprogram och besked om ditt deltagande – gäller för dig som ska förkovra dig inom musik eller någon annan konstform och delta i en kortare kurs.

 

HANTERING AV UPPGIFTER

Efter varje utdelningstillfälle raderas ansökningarna från epostens inkorg. Beviljade stipendier och utbetalningskonton meddelas SEB via en säker krypterad tjänst, Secure Mail. Namnen på terminens stipendiater sparas men ej digitalt.

 

När delas stipendierna ut?

I slutet av varje termin delas stipendier ut. För vårterminen är sista ansökningsdag 31 maj och för höstterminen 30 november. Sundsvalls församling har en stipendiekommitté som går igenom alla ansökningar som kommit in och bedömer hur väl de stämmer med Anna Wedholms syften. Besked om beviljat stipendium och utbetalning sker i juni respektive december. Sökande som ej beviljas stipendium meddelas ej.

Välkommen med din ansökan!