Klocktornet, Skönsmons kyrka.
Foto: Camilla Sellberg

Skönsmons kyrka öppen

Kyrkan är öppen för ljuständning och enskild andakt, måndag-onsdag 13-15:00.