Karta Medelpads södra pastorat

Ny organisation för vår församling

Nyhet Publicerad Ändrad

Stiftsstyrelsen beslutande 29 september 2022 att vår församling tillsammans med sju andra församlingar skall bilda Medelpads södra pastorat, för att samverka. Detta träder i kraft 1 januari 2025.

De sju församlingarna Borgsjö-Haverö, Torp, Stöde, Tuna-Attmar, Selånger, Sundsvall och Njurunda bildar tillsammans organisationen Medelpads södra pastorat, år 2025.

I ett pastorat samverkar flera församlingar med gemensam ekonomi och ansvar för personal, administration och förvaltning. Det frigör resurser till den grundläggande uppgiften, så att gudstjänster, barngrupper, ungdomsverksamhet och kyrkans sociala arbete kan prioriteras i varje församling.

– Församlingsborna kommer inte att märka någon stor skillnad. Den verksamhet som gudstjänster, dagträffar, körer och barngrupper etc. som bedrivs runt om i församlingarna lokalt fortsätter utan förändring, säger Lena Holmberg, Kanslichef, Sundsvalls församling, hon är samordnad projektledare för bildandet av det nya pastoratet.

Det blivande Medelpads södra pastorat rustar nu för en framtid med sjunkande medlemstal och minskad budget. 

– Genom att samordna all administration kan vi prioritera att resurserna läggs på ett fortsatt aktivt gudstjänstliv, diakonal verksamhet samt barn och ungdomar, säger Lena Holmberg.

Läs mer om Svenska kyrkans organisation

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.