Foto: Alex Giacomini /Ikon

Katekumenatet – En vuxenväg till tro

Nyhet

Om du fick en chans att samtala om tro, vad skulle du fråga om? Om Gud finns, vad kan Gud ha för plats i ditt liv? Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Då kan Katekumenatet vara något för dig. Läs mer och anmäl dig här.

Katekumenatet riktar sig till den som är intresserad av kristen tro och vill finna en plats för att dela livets och trons frågor, både det som bråkar med dig i livet och Gud men också det som känns självklart i ditt liv. Att få provtänka högt tillsammans med andra. 

För den som inte är döpt eller konfirmerad så finns möjlighet att göra detta. Du får komma med dina frågor och vandra trons väg i din egen takt. Vi träffas i en liten grupp (4–10 personer) varannan torsdag med start 12 september samt några helgdagar.

*Katekumenat (ordet är grekiska och betyder den som får undervisning) finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. I Svenska Kyrkan har det funnits sedan 1990-talet.

Start: torsdag 12/9 

 

 

Då antalet besökare är begränsat så krävs en anmälan. En anmälan per person behöver göras.