Konfirmander vid sjö.
Foto: Alex Giacomini/IKON

Andra chansen – Gymnasiekonfirmation

Läs mer om "Gymnasiekonfa".

Gymnasiekonfa

Känner du någon som är äldre än 15 år och skulle vilja konfirmeras?

Gymnasiekonfirmation är till för dig som var inbjuden till konfirmation för några år sedan, men som inte blev av. Här finns möjligheten att grubbla och fundera över livet, den kristna tron och dess mysterier, samt hur den kristna berättelsen kan anknyta till ditt liv.

Med hjälp av samtal, fika, musik och gemenskap, träffas vi i en liten grupp där vi ger oss i kast med livets frågor.

Start: 28 september 2021

Kvällsträffar: I Kyrkans hus varannan tisdag 16:30-18:00

Konfirmation: 23 april 2022

Du kan anmäla dig här eller hos någon av kontaktpersonerna nedan

Anmälan och frågor till:

Anna Lönneborg

Anna Lönneborg

Sundsvalls församling

Diakon

Pether  Bertilsson

Pether Bertilsson

Sundsvalls församling

Präster

Mer om Pether Bertilsson

Universitetspräst