Foto: Camilla Sellberg

Vad händer i kyrkor och församlingshem?

Här kan du läsa vad som händer i din kyrka och i församlingshemmen. Gudstjänster, konserter, dagträffar och öppet kyrkis. Alla program är med reservation för förändringar.

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka

Öppet mån-lör 12-15 och söndagar vid gudstjänst.

Skönsmons kyrka

Öppet gudstjänsttid enligt kalendern nedan.

Kyrkans Hus

Öppet mån-tors10-15 fre 10-14 och vid evenemang.

Skönsmons församlingsgård och Nacksta församlingshem är öppet vid evenemang.