Sundsvalls församling

Prata med oss

Kontakt

Sundsvalls församling Besöksadress: Floragatan 4, 85237 Sundsvall Postadress: Box 222, 85104 Sundsvall Telefon: +46(60)5310100 E-post till Sundsvalls församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

En kyrkogård är en plats som förväntas ingiva lugn och möjlighet till eftertanke.

Begravningsverksamheten i Sundsvalls församling har det övergripande ansvaret att kyrkogården är välvårdad med ett gott helhetsintryck.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för sin gravplats. Gravplatsen skall vara vårdad och stämma in i kyrkogårdens helhetsutseende. Som gravrättsinnehavare kan du välja mellan att sköta graven själv eller teckna avtal om skötsel med Begravningsverksamheten.

Gravskötselavtal


Grundskötsel – vård och underhåll

Vid avtal åtar sig begravningsverksamheten i Sundsvalls församling att under maj-september hålla er gravplats i ordnat och värdigt skick. Det innefattar: rensning av rabatt, vattning, växtbeskäring och underhåll av grusyta. Ett årligt skötselavtal garanterar att graven sköts regelbundet. Avtalet tecknas i perioder om 1 år.

Enligt gällande begravningslag ingår inte skötsel av gravplats i begravningsavgiften. Sådan skötsel skall bekostas av gravrättsinnehavaren.

Begravningsverksamheten utför skötseln fackmässigt och tar med omsorg tillvara gravrättsinnehavarens intressen. För beställning av skötsel- och/eller planteringsavtal, ring kyrkogårdsexpeditionen.

Planteringsavtal


Utöver skötselavtal erbjuder Sundsvalls församling att plantera ettåriga sommarblommor till förmånliga priser på er gravplats. Dessa avtal tecknas liksom skötselavtalen årsvis. Avtalet gäller för blommor ur sortiment som vi tillhandahåller och planteras i lämpliga kombinationer. För beställning av planteringsavtal ring kyrkogårdsexpeditionen.

Tillfälligt gravplatsunderhåll


Begravningsverksamheten i Sundsvalls församling erbjuder gravrättsinnehavare hjälp med tillfälligt underhåll som t.ex:

- Byte av grus vid gravplatsen
- Rätning av gravvård/-sten/-kors
- Byte eller påfyllning av jord i blomkulle
- Försäljning och plantering av perennväxter
- Tända gravljus vid minnsedagar / högtider

Priser enligt överenskommelse, ring för aktuell offert.

Kyrkogårdsexp

Expedition i Kyrkans Hus, Floragatan 4, Sundsvall

Öppet Mån-fre  8-12

 

Växel 060-53 10 100, telefontid, kyrkogårdsfrågor 8-12:00

Sundsvalls församling

Gravkapell och kyrkogårdar

Sundsvalls Gustav Adolfs kapell, Kronolottsv. 1, Sundsvall

Skönsmons kapell, Skönsmogatan 29, Sundsvall

Sundsvalls skogskyrkogård, Östermovägen 56, ovanför Kubens idrottsplan.

 

Hitta en grav

Här kan du söka en grav på  våra kyrkogårdar.

Extern länk: www.finngraven.se