Veckans Sinnesrogudstjänst

Just nu har vi inga fysiska Sinnesrogudstjänster på torsdagar, de ersätts av livesända gudstjänster för en sluten grupp.

Om du vill får mer information om hur du kan ta del av våra livesända gudstjänster eller vill få meddelande om när Sinnesro startar igen, ring eller mejla till Anna Johansson Blomberg
Tel: 08-635 33 54
Mejl: anna.johansson.blomberg@svenskakyrkan.se