Sinnesro

Gemenskap Enkelhet Sinnesro

Livet rymmer så mycket: svindlande glädje och bottenlös sorg, hopp och förtvivlan, lust och uppgivenhet, framgång och misslyckande, tro och tvivel. Att leva kräver mod att möta vardagen, trots att vi ibland känner att vi inte räcker till.

Varje torsdag firar vi sinnesromässa i Sundbybergs kyrka, en enkel mässa där gemenskapen, enkelheten och sinnesro står i centrum.

TID: Varje torsdag kl 19.30 (smörgås serveras från kl 19)
PLATS: Sundbybergs kyrka

kontakt

Anna Johansson Blomberg, präst
anna.johansson.blomberg@svenskakyrkan.se