Meny

Samtal och själavård

Behöver du någon att prata med? Kanske har det hänt något i livet som gör att det känns extra tungt just nu, eller så behöver du bara prata av dig med någon utomstående.

I våra präster och diakoner finner du en samtalspartner när livet krisar. Samtalen kan handla om allt från relationsproblem och tankar om andlighet och tro, till orosmoment kring sociala och ekonomiska frågor, sjukdom och sorg.För oss är det viktigt att lyssna och låta dig tala till punkt.

Du är välkommen att kontakta någon av församlingens präster eller diakoner. Vanligt är att träffas ett par gånger till att börja med, för att känna efter om formen fungerar och räcker till för dig. Samtalen är kostnadsfria.

Tystnadsplikt

Diakoner har tystnadsplikt när det gäller det som berättats vid enskild själavård. Diakonen får dock bryta tystnadsplikten i särskilda fall. Framför allt handlar det om när personen som diakonen talat med själv vill det, vilket gör att diakoner kan hjälpa till i kontakt med exempelvis myndigheter. Diakonens tystnadsplikt bryts också vid misstanke om att ett barn far allvarligt illa, eller om diakonen kallas att vittna i domstol. 

Präster har absolut tystnadsplikt. Det innebär att en präst aldrig får avslöja det han eller hon har fått veta under enskild själavård eller bikt.

Här hittar du kontaktinformation till våra präster och diakoner.