Foto: Magnus Aronson/Ikon

Rösta i kyrkovalet

Vad vill du att kyrkan ska göra? Rösta i kyrkovalet den 19 september.

Rösta i kyrkovalet på valdagen den 19 september. Då får du som är medlem i Svenska kyrkan och fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dig de kommande fyra åren.

Du som vill förtidsrösta kan göra det från den 6 september.

Mer info om kyrkovalet

En demokratisk kyrka

Kyrkovalet handlar om vad Svenska kyrkan ska vara och göra. Det kan bland annat handla om hur gudstjänstlivet ska se ut, om barnverksamhet i församlingen, vad som ska ske med kyrkorna och hur hög kyrkoavgiften ska vara. 

Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige. 

Cirka 5,2 miljoner personer har chansen att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. 

Röstkortet kommer till folkbokföringsadressen senast den 1 september 2021. Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 6 september till och med valdagen. 

Kyrkoval i Sundbyberg

svenskakyrkan.se/kyrkoval hittar du bland annat kandidatlistor på alla som ställer upp i kyrkovalet – sökbara utifrån stift, kommun och församling. 

Om du vill veta mer om valet i Sundbyberg är du välkommen att kontakta Michael Spira, tfn 0766214130, michael.spira@sundbyberg.se  

Var och när kan jag rösta?

Förtidsrösta 6-19 september i Församlingshuset på Prästgårdsgatan 11

Öppettider:

mån-ons 6-8/9: 09.00-17.00
tor 9/9: 09.00-20.00
fre 10/9: 09.00-17.00
lör 11/9: 10.00-14.00
sön 12/9: 12.00-15.00

mån-ons 13-15/9: 10.00-18.00
tor 16/9: 10.00-20.00
fre 17/9: 10.00-17.00
lör 18/9: 10.00-15.00
sön 19/9: 10.00-20.00

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19 september. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort och kunna bevisa att du är du. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal, där den räknas. 

På valdagen 19 september - I DITT valdistrikt kl 10.00-20.00

Lilla Alby skola, Humblegatan 19
Sundbybergs kyrka, Rosengatan 15
Församlingshuset, Lammet, Prästgårdsgatan 11
Duvbo kyrka, Alms väg 5
Träffpunkten Hallonbergen, Lötsjövägen 6
Stora Ursvik, Stallgatan 28
Sundbybergs folkhögskola, Kasernvägen 1

På valdagen röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Du kan bara rösta i den vallokal du tillhör. 

På valdagen 19 september – i röstningslokal kl 10.00-20.00

Församlingshuset, Ungdomslokalen, Prästgårdsgatan 11

Budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert antingen på valdagen i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen.

Brevrösta

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta.

Du beställer hem allt material för att brevrösta i ett brevröstningspaket som du kan få tag på via församlingens expedition, stiftskanslier eller kyrkokansliet. Du kan brevrösta när du fått ditt röstkort (från ca 1 september) och fram tills dess att brevet kan beräknas komma fram till stiftsstyrelsen senast fredag den 17 september 2021.
Beställ ditt bud-/brevröstningspaket från sundbyberg.kyrkoval@svenskakyrkan.se

Mer information om bud- och brevröstning hittar du här

Mer information om hur hur, när och var du kan rösta i kyrkovalet och vilka villkor som gäller för att få rösta hittar du här

Nomineringsgrupper

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

https://socialdemokraternaisundbyberg.se/
Jörgen Silén

Borgerligt alternativ

https://borgerligtalternativ.nu/sundbyberg/
Rolf Tenser

Centerpartiet

https://www.centerpartiet.se/lokal/stockholmsregionen/stockholms-lan/sundbyberg/startsida
Gustaf Öbrink

Fria liberaler i Svenska kyrkan - FiSK

https://frialiberalerisvenskakyrkan.se/
Gunilla Ehrenhorn
gunilla@fiskisundbyberg.se

Kristdemokrater i Svenska kyrkan

http://krsvenskakyrkan.se/
Terttu Maritta Hellström

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan - POSK

https://www.posk.se/sundbyberg/
Micael Terstedt
posksundbyberg@gmail.com

Sverigedemokraterna

https://sundbyberg.sd.se/
Gary Aelius
gary.aelius@sd.se

Vänstern i Svenska kyrkan - Visk

https://www.visk.info/
Sussie Olofsson