Pilgrimsvandringar Walk for Future Sundbyberg

Tillsammans med människor från andra församlingar bildar vi mönstret av en stjärna när vi vandrar från Jakobs kyrka och ut till respektive församling. Under vandringen kommer vi att samtala och fundera kring klimatfrågor och klimaträttvisa både i gruppen och enskilt.

Pilgrimsvandringar Walk for Future Sundbyberg

Söndag 19 september 2021 Stjärnvandring Walk for Future.

Vi samlas kl. 09:30 vid Jacobs kyrka och kl. 10:00 firas en mässa i kyrkan som vi deltar i och därefter vandrar vi mot Sundbyberg och avslutar vid Sundbybergs kyrka. Stjärnvandringen är ett samarbete med Stockholms Stift och andra församlingar i stiftet. Tillsammans med människor från andra församlingar bildar vi mönstret av en stjärna när vi vandrar från Jakobs kyrka och ut till respektive församling. Under vandringen kommer vi att samtala och fundera kring klimatfrågor och klimaträttvisa både i gruppen och enskilt. Du kan vara med och vandra hela eller en del av vägen. Tag med kläder efter väder, sköna skor, egen lunch och ett sittunderlag.

Söndag 3 oktober kl. 13-17 Pilgrimsvandring Walk for Future i Sundbyberg.

Vi samlas vid Ursviks motionsgård kl. 13:00. Vi vandrar i Ursviks motionsområde på slingan som är 7 km i lätt kuperad terräng. Under vandringen kommer vi att samtala och fundera kring klimatfrågor och klimaträttvisa både i gruppen och enskilt.  Tag med kläder efter väder, sköna skor, fika och ett sittunderlag. Vi beräknar att vara tillbaka vid motionsgården senast kl. 17:00. 

Anmälan och frågor till Birgitta Nicklasson, birgitta.nicklasson@svenskakyrkan.se 
Tel: 08-635 33 88

 

Walk for Future

Walk for Future är Svenska kyrkans del av en bred rörelse där vi som kyrka är förenade sida vid sida med representanter för andra religioner tillsammans med miljö- och fredsorganisationer runt om i Europa.

Inför Klimattoppmötet - COP26 - i november 2021 uppmanar vi alla människor, inklusive oss själva, att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi behöver alla ta ansvar och agera nu för att hejda den globala temperaturökningen!

 

COP 26

Storbritannien är värd för FN:s 26:e klimatkonferens (COP26) i Glasgow den 1-12 november 2021. COP 26-toppmötet kommer samlavärldsledare för att åta sig att påskynda globala klimatåtgärder och för att jobba mot Parisavtalets mål och FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Här kan du läsa mer om Walk for Future och Svenska kyrkans klimatarbete:

www.walkforfuture.se   

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/walkforfuture 

www.svenskakyrkan.se/act/act4climate  

www.svenskakyrkan.se/klimat