Livet och Bibeln hösten 2020

Samtalsgrupp med bibelstudier

Varannan vecka möts vi i samtal om liv och tro. Vi ses i Lillkyrkan efter veckomässan onsdagskvällar kl. 19 och läser texter ur Bibeln och funderar tillsammans kring dem.

Den 23 september fortsätter vi på vårens tema kring Gamla testamentets apokryfa böcker. Vi läser ur Mackarbeerböckerna om tiden innan Jesu födelse.

Sen har vi teman som hör ihop med kyrkoåret:
7 oktober ”Änglar”
21 oktober ”Tro”
4 november ”Döden”
18 november ”Domen”
2 december avslutar vi terminen med att titta närmare på julevangeliet

Ingen anmälan behövs. Vi följer de restriktioner och rekommendationer som finns och håller avstånd till varandra. Vid frågor kontakta Christina på mail christina.hansson@svenskakyrkan.se eller på telefon 08 -635 33 79.