Om självskadebeteende

En samtalsgrupp för dig som är anhörig till en person med självskadebeteende.

Det kan vara tungt att vara anhörig till en person med självskadebeteende. Att träffa andra i en liknande situation kan därför ge kraft att orka lite mer. I denna samtalsgrupp pratar vi om självskadebeteende, vad det innebär att vara anhörig och om våra egna erfarenheter.
Tyngdpunkten ligger på att hantera oro, hitta stöd och kraft och att lära sig sätta hälsosamma gränser för sitt engagemang. Du får också tips om, och får träna på, hur man kommunicerar på ett konstruktivt sätt i ömtåliga situationer. Gruppens samtal utgår från egna erfarenheter och studiematerialet ”Att vara anhörig”, framtaget av SHEDO och Sensus.
För att delta i samtalsgruppen måste du kunna avsätta tid för träffarna och vara lyhörd för de andra deltagarnas berättelser.

Är du intresserad av att delta i en samtalsgrupp?
Med start torsdagen den 21/3 träffas vi vid åtta tillfällen, varannan torsdag.
Tid: 17.30–20.00
Plats: Starrbäcksgatan 1, Sundbyberg
Pris: Kostnadsfritt (Subventionerat av Sundbybergs stad och Svenska kyrkan Sundbyberg, till ett värde av 8 500 kr)
Vi bjuder på fika!
För mer information och anmälan kontakta:
Julia Svahn, anhörigstrateg i Sundbybergs stad: 08-706 68 67
Alexandra Wingqvist, diakon Svenska kyrkan Sundbyberg: 08-635 33 62
Anmälan är bindande.