Meny

Nu möter vi människor på nya sätt

Nu ställer vi om vår ordinarie verksamhet för att möta människor på nya sätt utifrån dagsläget i samhället.

Sundbybergs kyrka är öppen

Välkommen till Sundbybergs kyrka
Öppen måndag-fredag kl  9-14

Här finns möjlighet att samtala med en diakon, präst eller pedagog. Du kan också tända ljus och sitta ner en stund i kyrkan.

Gudstjänstfirande
Fr o m den 3 april pausar vi tills vidare att sammankalla till offentliga gudstjänster där människor kan samlas.
När det finns möjlighet kommer gudstjänster att sändas på denna webbplats.

Samtal och stöd

Om du möter någon som är i behov av samtal och stöd kontakta oss
Alexandra Wingqvist, diakon 08-635 33 62
Maud Bergqvist, diakon 08-635 33 77
Magnus Ahlqvist, diakoniassistent 08-635 33 55
Micke Åsman, kyrkoherde 08-635 33 52
Christina Hansson, präst 08-635 33 79
Elsa Moraeus, präst 08-635 33 56
Thomas Arlevall, präst 08-635 33 75
Helena Eliasson, 08-546 646 56 (finsktalande)

Hjälp med inköp av mat eller medicin

Är du i riskgruppen, isolerad i ditt hem och behöver hjälp att hämta medicin eller göra matinköp, hör av dig till oss
Kontakt: Alexandra Wingqvist, diakon 08-635 33 62

Barn och ungdom i behov av stöd

Barn och unga som är i behov av stöd och samtal kontakta oss
Elisabeth Hjertman Pååg, ungdomspedagog 08-635 34 37
Isak Dennholt, ungdomsassistent 08-635 33 83
Simon Falk Ehren, ungdomsassistent 08-635 33 80
Magnus Ahlqvist, diakoniassistent 08-635 33 55
Helena Nyhlèn, barnpedagog 08-635 34 31
Birgitta Nicklasson, barnpedagog 08-635 33 88
Facebook: Svenska kyrkan i Sundbyberg
Instagram: @ungikyrkansbg

Goda Grannar Sundbyberg

Om du möter någon nyanländ, asylsökande eller papperslös som är i behov av stöd, hänvisa gärna till oss i Goda Grannar.
Vår verksamhet i Rissne är pausad, men vi finns tillgängliga via telefon, instagram och Facebook. 
Magnus: 072-732 96 05
Alexandra: 072-732 95 12
Facebook: Goda grannar Sundbyberg
Instragram: @godagrannarsundbyberg