Meny

Vi gör uppehåll med fysiska gudstjänster där människor samlas

I omsorg om våra medmänniskor har Stockholms stifts församlingar beslutat att fr o m den 2 april 2020 inte sammankalla till fysiska gudstjänster där människor samlas, förutom dop, vigslar och begravningar. Beslutet gäller tills vidare. Svenska kyrkan i Sundbyberg välkomnar dig till våra digitala gudstjänster.

Gudstjänster och andakter flyttas till digitala kanaler
På vår webbplats sänder vi gudstjänster och andakter i den mån vi har möjlighet.
Här kan du också se och lyssna på konserter som spelas in.

Följ oss också gärna på Facebook:
www.facebook.com/svenskakyrkansundbyberg