Kollekter 2022

Varje söndag tar vi upp kollekt i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Se vart pengarna går 2022.

Swishnumret till söndagens kollekt är 123 60 25 688
Plusgironumret är 101298-8

JANUARI
1 jan Nyårsdagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
2 jan Söndagen efter nyår - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
6 jan Trettondedag jul - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)
9 jan 1 söndagen efter trettondedagen - Församlingskollekt till församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg
16 jan 2 söndagen efter trettondedagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
23 jan 3 söndagen efter trettondedagen - Rikskollekt till Svenska Bibelsällskapet
30 jan 4 söndagen efter trettondedagen - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga

FEBRUARI
6 feb Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag) - Stiftskollekt till Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
13 feb Septuagesima - Församlingskollekt till församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg
20 feb Sexagesima - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
27 feb Fastlagssöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (start fastekampanjen)

MARS
2 mar Askonsdagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan 
6 mar 1 söndagen i fastan - Stiftskollekt till Kyrkans SOS
13 mar 2 söndagen i fastan - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan 
20 mar 3 söndagen i fastan - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)
27 mar Jungfru Marie bebådelsedag - Rikskollekt, hälften till Svenska Kyrkans Unga, hälften till Sveriges Kyrkosångsförbund

APRIL
3 apr 5 söndagen i fastan - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan 
10 apr Palmsöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
14 apr Skärtorsdag - Församlingskollekt till församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg
15 apr Långfredagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan 
17 apr Påskdagen - Stiftskollekt till Angaza Women Center
18 apr Annandag påsk - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
24 apr 2 söndagen i påsktiden - Stiftskollekt till Föreningen Ny Gemenskap

MAJ
1 maj 3 söndagen i påsktiden - Rikskollekt till EFS
8 maj 4 söndagen i påsktiden - Församlingskollekt till församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg
15 maj 5 söndagen i påsktiden - Rikskollekt till Sveriges kristna råd
22 maj Bönsöndagen - Stiftskollekt till Kyrkans familjerådgivning Stockholm
26 maj Kristi himmelsfärds dag - Rikskollekt, hälften till Svenska Kyrkans Unga SALT, hälften till barn och unga i EFS
29 maj Söndagen före pingst - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan

JUNI
5 jun Pingstdagen - Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
6 jun Annandag pingst - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
12 jun Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen) - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
19 jun 1 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg 
25 jun Midsommardagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
26 jun Den helige Johannes Döparens dag - Stiftskollekt, hälften till Stockholms stifts Kyrkosångsförbund, hälften till Hjärtats kapell

JULI
3 jul 3 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
10 jul 4 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg
17 jul Apostladagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
24 jul 6 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt, hälften till Den öppna dörren, hälften till Samarbetsrådet för judar och kristna
31 jul Kristi förklarings dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet

AUGUSTI
7 aug 8 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
14 aug 9 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg
21 aug 10 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Hela Människan
28 aug 11 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

SEPTEMBER
4 sep 12 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
11 sep 13 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Diakoniinstitutionerna
18 sep 14 söndagen efter trefaldighet - Ekumenisk rikskollekt (Kyrkornas världsråd)
25 sep 15 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg

OKTOBER
2 okt Den helige Mikaels dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
9 okt Tacksägelsedagen - Rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund
16 okt 18 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
23 okt 19 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Asylrättscentrum
30 okt 20 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt till S:t Lukas i Stockholm

NOVEMBER
5 nov Alla helgons dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
6 nov Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag) - Församlingskollekt till församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg 
13 nov Söndagen före Domssöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
20 nov Domssöndagen - Församlingskollekt till församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg
27 nov 1 söndagen i advent - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (start julkampanj)

DECEMBER
4 dec 2 söndagen i advent - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
11 dec 3 söndagen i advent - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
18 dec 4 söndagen i advent - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
25 dec Juldagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
26 dec Annandag jul (Den helige Stefanos dag) - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

Rikskollekt, Stiftskollekt och Församlingskollekt

Vi tar upp tre olika slags kollekter: Rikskollekter, Stiftskollekter och Församlingskollekter.

Det är kyrkorådet i Sundbybergs församling som beslutar om vart församlingskollekterna ska gå. Under 2022 går alla församlingskollekter till Act Svenska kyrkan eller församlingens fond för hjälpbehövande i Sundbyberg.

Kollektändamålen på riksnivå beslutas av Svenska kyrkan på nationell nivå. På stiftsnivå är det Stockholms stift som beslutar vart kollekten går.