Kollekter 2021

Varje söndag tar vi upp kollekt i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Se vart pengarna går 2021.

Swishnumret till söndagens kollekt är 123 60 25 688
Plusgironumret är 101298-8

JANUARI
1 jan Nyårsdagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
3 jan Söndagen efter nyår - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
6 jan Trettondedag jul - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)
10 jan 1 söndagen efter trettondedagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
17 jan 2 söndagen efter trettondedagen - Rikskollekt till Svenska Bibelsällskapet
24 jan 3 söndagen efter trettondedagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
31 jan Septuagesima - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga

FEBRUARI
7 feb Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag) - Stiftskollekt till Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
14 feb Fastlagssöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (start fastekampanj) 
21 feb 1 söndagen i fastan - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
28 feb 2 söndagen i fastan - Stiftskollekt till Kyrkans SOS

MARS
7 mar 3 söndagen i fastan - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)
14 mar Midfastosöndagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
21 mar Jungfru Marie bebådelsedag - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga ½, Sveriges Kyrkosångsförbund ½
28 mar Palmsöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (slut fastekampanj)

APRIL
2 apr Långfredagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan                    
4 apr Påskdagen - Stiftskollekt till Angaza Women Center
5 apr Annandag påsk - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
11 apr 2 söndagen i påsktiden - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
18 apr 3 söndagen i påsktiden - Rikskollekt till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS 
25 apr 4 söndagen i påsktiden - Stiftskollekt till Föreningen Ny Gemenskap

MAJ
2 maj 5 söndagen i påsktiden - Rikskollekt till Sveriges kristna råd
9 maj Bönsöndagen - Stiftskollekt till Kyrkans familjerådgivning Stockholm
13 maj Kristi himmelsfärds dag - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga ½, Salt, barn och unga i EFS ½
16 maj Söndagen före pingst - Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
23 maj Pingstdagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
30 maj Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen) - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan

JUNI
6 jun 1 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
13 jun 2 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
20 jun 3 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
26 jun Midsommardagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
27 jun Den helige Johannes Döparens dag - Stiftskollekt till Flyktingfonden i Stockholms stift ½, Stockholms stifts Kyrkosångsförbund ½

JULI
4 jul Apostladagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
11 jul 6 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt till Den öppna dörren ½, Samarbetsrådet för judar och kristna ½
18 jul Kristi förklarings dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet
25 jul 8 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan

AUGUSTI
1 aug 9 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
8 aug 10 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
15 aug 11 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
22 aug 12 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
29 aug 13 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Diakoniinstitutionerna

SEPTEMBER
5 sep 14 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Ekumeniskt arbete/ Konferensen för europeiska kyrkor
12 sep 15 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
19 sep 16 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Hela Människan
26 sep 17 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan

OKTOBER
3 okt Den helige Mikaels dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)  
10 okt Tacksägelsedagen - Rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund
17 okt 20 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt till S:t Lukas i Stockholm
24 okt 21 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Asylrättscentrum
31okt 22 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan

NOVEMBER
6 nov Alla helgons dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)  
7 nov Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag) - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
14 nov Söndagen före Domssöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
21 nov Domssöndagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
28 nov 1 söndagen i advent - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (start julkampanj)

DECEMBER
5 dec 2 söndagen i advent - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
12 dec 3 söndagen i advent - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
19 dec 4 söndagen i advent - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
25 dec Juldagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
26 dec Annandag jul (Den helige Stefanos dag) - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

Rikskollekt, Stiftskollekt och Församlingskollekt

Vi tar upp tre olika slags kollekter: Rikskollekter, Stiftskollekter och Församlingskollekter.

Det är kyrkorådet i Sundbybergs församling som beslutar om vart församlingskollekterna ska gå. Under 2021 går alla församlingskollekter till Act Svenska kyrkan.

Kollektändamålen på riksnivå beslutas av Svenska kyrkan på nationell nivå. På stiftsnivå är det Stockholms stift som beslutar vart kollekten går.